ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

0
119

ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

มนุษย์เราทุกคนเกิดมาเมื่อถึงวัยอันสมควร ต่างก็ต้องออกมาทำงานหารายได้ เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว งานที่ทำก็ต่างกันออกไป แต่งานก็คืองานค่ะไม่ว่าจะงานอะไรจุดประสงค์ของการทำงานก็เหมือนกันทุกคน แต่ที่สำคัญก็คือเราจะทำงานอย่างไรให้มีความสุข เพราะหากเรามีความสุขกับการทำงาน งานที่ทำก็จะออกมาดีไปด้วย

ทำงานที่ใจรัก เพราะถ้าเราทำงานที่ใจรักทุก ๆ วันจะเป็นวันแห่งความสุข เราไม่ต้องรอ

ว่าความสุขจะมาถึงเราวันเสาร์-อาทิตย์แต่ทุกวันที่เราทำงานจะเป็นวันแห่งความสุขของเราเพราะว่าเราทำด้วยความรัก

ทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ เพราะเมื่อเราทำงานอย่างเต็มที่ ผลงานก็จะออกมาดี ผลงานที่ดีจะแสดงออกซึ่งศักยภาพในการทำงานของเราทุกครั้งที่เราทำงานให้เต็มที่และทำอย่างดีที่สุด เราจะมีความสุขและรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง

อย่ามัวแต่ทำงานจนหลงลืมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีใครเก่งอยู่ได้คนเดียว แท้ที่จริงเราจะต้องอาศัยผู้ร่วมงานจากทุกฝ่ายอยู่เสมอ ดังนั้นอย่ามัวแต่ทำงานเพียงคนเดียวหันมาสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานบ้าง เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ชีวิตก็รื่นรมย์ คนก็สำราญ งานก็สำเร็จ ใครทำงานได้อย่างนี้คน ๆ นั้นจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน จนกล่าวได้ว่า งานก็สำเร็จ ชีวิตก็รื่นรมย์

การคิดบวกหรือคิดแต่สิ่งดีๆ ตามที่ตัวเองต้องการ นั้นจะนำพามาซึ่งสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา เพราะการที่คิดบวก จะเป็นพลังงานทางความคิดให้ ผู้คิดสามารถรับมือกับสิ่งที่ท้าทาย ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ อีกทั้งยังเป็นตัวส่งให้คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดี การพูดอย่างสร้างสรรค์การขอโทษเมื่อทำผิด การชื่นชมผู้อื่น การแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ดีที่คุณควรทำเป็นอย่างยิ่ง

หยุดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น การที่คุณไม่ทำงานของตัวเองให้ดีมัวแต่ไปมองคนอื่น มันจะทำให้คุณเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ คุณควรกลับมาใส่ใจมองในสิ่งที่ดีของคุณ แล้วพัฒนามันขึ้นมาให้ดี

ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความผ่อนคลายอาจมีต้นไม้สีเขียวเล็กๆเพื่อเพิ่มความสดชื่อ จัดอุปกรณ์ต่างๆให้มีความเป็นระเบียบ มองไปทางไหนก็ดูสะอาดตา

บริหารเวลาอย่างเหมาะสม การทำงานนั้นจะต้องมีความตรงต่อเวลา แบ่งเวลา เวลาส่วนตัว เวลาท่องเที่ยว บริหารเวลาทุกๆอย่างให้อยู่ในความพอดี เพียงเท่านี้ชีวิตของคุณก็จะมีความสุข

“ ไม่มีงานใดที่ต่ำ ถ้าเราทำด้วยใจสูง”

-พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี-